Karta informacyjna 48/2019

  • Nr karty/rok 48/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zmieniająca.
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniająca decyzję z dnia 5 października 2017 r., znak: ŚG-III.7120.1.66.2017
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń o zmianę zezwolenia na usunięcie drzew - zmianę miejsca nasadzeń zastępczych drzew z nieruchomości nr 178, (obręb 30), przy ul. Grasera 1-3 w Toruniu, na działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 150 (obręb 66) położoną przy ul. Strzałowej/Artyleryjskiej w Toruniu oraz zmianę gatunków i obwodów 53 sztuk drzew przeznaczonych do nasadzeń.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.5.1.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 15.01.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 15.01.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 8/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian