Karta informacyjna 486/2017

  • Nr karty/rok 486/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających w związku z prowadzeniem galwanizerni i lakierni zlokalizowanej w Bydgoszczy przy ul. Stalowej 1.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz Woj. Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.54.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 29.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 354/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian