Karta informacyjna 489/2017

  • Nr karty/rok 489/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja - pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wynikających z zamierzonego uruchomienia stacji demontażu pojazdów zlokalizowanej w miejscowości Barcin Wieś 80, 88-190 Barcin na działce o numerze ewidencyjnym 36/6 obręb Barcin Wieś.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Barcin Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.37.2017
  • Dokument wytworzył Grzegorz Piechocki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Transport Ciężarowy Piechocki Grzegorz, Barcin Wieś 80, 88-190 Barcin
  • Data dokumentu 14.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 321/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.07.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian