Karta Informacyjna 501/2017

  • Nr karty/rok 501/2017
  • Rodzaj dokumentu Projekt programu ochrony środowiska
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona przed hałasem Ochrona powierzchni ziemi Inne
  • Nazwa dokumentu Projekt "Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024"
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona środowiska
  • Obszar, którego dokument dotyczy Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV-704.128.2017
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 27.07.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń ul. Targowa 13/15, pok.118, tel. 797 304 117
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/informacja-o-opracowaniu-projektu-programuochrony- srodowiska-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2017-2020zperspektywa- na-lata-2021-2024-wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowiskoprogramu- o/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian