Karta informacyjna 503/2017

  • Nr karty/rok 503/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydobywanie piasku i żwiru na działce nr 351/3 obręb ewid. 0021 Rynarzewo, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Noteci
  • Obszar, którego dokument dotyczy gm. Szubin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.80.2017
  • Dokument wytworzył Impresa Pizzarotti & C. S.p.a. S.A. Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa
  • Data dokumentu 27.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 01.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 08.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian