Karta Informacyjna 504/2017

  • Nr karty/rok 504/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, emisja hałasu, wytwarzanie odpadów i inne.
  • Nazwa dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja – pozwolenie zintegrowane z dnia 21 lipca 2017 roku, znak: ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK udzielone na eksploatację instalacji służącej do chowu drobiu – brojlera kurzego – Fermy Drobiu zlokalizowanej w miejscowości Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie.
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.24.2016.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 21.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska – pomieszczenia biurowe we Włocławku ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 361/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian