Karta informacyjna 507/2017

  • Nr karty/rok 507/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2007 r., WSRiRW-III-JK/6618/11/07, zmienionej decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskeigo z dnia 24 kwietnia 2008 r., znak:ŚG-I.mc.760-1/20/08, z dnia 29 kwietnia 2011 r., znak: ŚG.I.ak.7624/25/10/tw oraz z dnia 29 grudnia 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.63.2014.AK, udzielającej pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji służącej do chowu drobiu - brojlera kurzego Fermy Drobiu w Solcu Kujawskim przy ul. Kopernika 9.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Solec Kujawski, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-IV.7222.33.2014.AK
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskeigo w Toruniu
  • Data dokumentu 21.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14 B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 235/2014
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian