Karta informacyjna 509/2017

  • Nr karty/rok 509/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w Puszczy Miejskiej 24, gm. Rypin dla Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych ,Rypin" Sp. z o. o., Puszcza Miejska 24, 87-500 Rypin
  • Nazwa dokumentu Decyzja zatwierdzająca instrukcję prowadzenia składowiska odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Puszcza Miejska, gm. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.5.2017/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 05.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 05.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117 tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian