Karta Informacyjna 510/2017

  • Nr karty/rok 510/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Uchylenie decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2016 r., znak: ŚG-I.7241.18.2014/MB – zgody na zamknięcie wydzielonej części tj. kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica, wydanej dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.16.2017/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 10.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 10.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian