Karta informacyjna 51/2019

  • Nr karty/rok 51/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości położonych w Toruniu: przy ul. Elbląskiej 50/52, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 581, obręb 53, przy ul. Wiosennej 49, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 685, obręb 35. (znak sprawy: ŚG- III.7120.1.14.2019)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG- III.7120.1.14.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 21.01.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.01.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian