Karta informacyjna 514/2018

  • Nr karty/rok 514/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody
  • Nazwa dokumentu Wniosek o dokonanie kontroli nasadzeń zastępczych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o dokonanie kontroli nasadzeń zastępczych wskazanych w decyzji Starosty Toruńskiego z dnia 25 czerwca 2014 r., znak: OS.613.67.2014.ŁZ
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.11.2.2018
  • Dokument wytworzył PGE Toruń S.A., ul. Ceramiczna 6, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 26.06.2018
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian