Karta informacyjna 52/2020

  • Nr karty/rok 52/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 lutego 2014 r., znak: ŚG-IV.7222.20.2013.MC zmienionej decyzją z dnia 27 stycznia 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.49.2014.SN, udzielająca pozwolenia zintegrowanego Drumet Liny i Druty Sp. z o. o., ul. Polnej 26/74, 87-800 Włocławek na eksploatację instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, automatycznej linii trawienia walcówki stalowej – Trawialni, zlokalizowanej przy ul. Polnej 26/74 we Włocławku
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, powiat m. Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.18.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 07.01.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 07.01.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 358/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.02.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian