Karta informacyjna 52/2020

  • Nr karty/rok 52/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zezwolenie na przetwarzanie odpadów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: ŚG-I-G.7244.3.2019, udzielająca Panu Rafałowi Chlewickiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kopalnia kruszywa naturalnego – Rafał Chlewicki, Pluskowęsy 30, 87-140 Chełmża (NIP 8791861842) zezwolenia na przetwarzanie odpadów – odzysk odpadów poza instalacjami i urządzeniami, polegający na wypełnianiu odpadami wyrobiska poeksploatacyjnego, powstałego na skutek eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, „Nowy Dwór IV”, na terenie działki o nr ewidencyjnym 104/5 w m. Nowy Dwór, gm. Kowalewo Pomorskie, powiat golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Nowy Dwór, gm. Kowalewo-Pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7244.3.2019
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 13.01.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.01.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 56 621 58 59
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian