Karta informacyjna 524/2017

  • Nr karty/rok 524/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji sektorowych Zakładu Konstrukcji Stalowych, zlokalizowanych na terenie INOFAMA S.A. przy ulicy Metalowców 7 w Inowrocławiu
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zmiany decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7221.11.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 28.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 444/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian