Karta informacyjna 526/2017

  • Nr karty/rok 526/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rzeka Kłodawa – umocnienie skarp na długości 4,9 km” gm. Pruszcz Gdański, pow. gdański, woj. pomorskie.
   Inwestycja będzie realizowana na terenie gminy Pruszcz Gdański, powiat gdański:
   – obręb Łęgowo – działki o numerach ewidencyjnych: 418, 192/4, 199/1, 194/77, 194/78, 3/1,
   200, 407, 410, 419, 198, 194/67, 5/1, 194/72, 194/17, 6/1, 8/7, 15, 2023, 1079, 9/3, 194/16;
   – obręb Cieplewo – działki o numerach ewidencyjnych: 33, 35, 29, 22/4;
   – obręb Żukczyn – działki o numerach ewidencyjnych: 50/3, 49/5, 141, 49/6, 46/2.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Pruszcz Gdański Województwo Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.74.2017
  • Dokument wytworzył Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk.
  • Data dokumentu 07.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian