Karta informacyjna 530/2017

  • Nr karty/rok 530/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wykonanie urządzeń wodnych (wykonanie: rowów drogowych nieszczelnych, przepustów, drenażu, wylotów ścieków, likwidację: przepustu, odcinka rowu odwadniającego i odcinka drenażu) oraz szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi (rów drogowy nieszczelny, rów melioracji szczegółowej C-L-12), w związku z pracami koniecznymi do wykonania w ramach budowy autostrady A 1 Toruń-Stryków w woj. kujawsko-pomorskim
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Włocławek, Choceń, Lubień Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.62.2017
  • Dokument wytworzył Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
  • Data dokumentu 03.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 56 621 58 75, 602 132 158
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian