Karta informacyjna 530/2018

  • Nr karty/rok 530/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Nazwa dokumentu Decyzja – wygaszenie pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2007 roku, znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/29/07, zmienionego decyzjami Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2008 roku, znak: ŚG.I.ak.760-1/3/08 oraz z dnia 16 marca 2016 roku, znak: ŚG-IV.7222.68.2014.AK, udzielającego Ośrodkowi Hodowli Zwierząt Zarodowych Spółka z o.o. w Chodeczku pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do chowu i hodowli świń o więcej niż 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg – Zakładu Tuczu Trzody Chlewnej zlokalizowanego w miejscowości Chodeczek
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chodeczek, gmina Chodecz, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.2.2018
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 12.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska Włocławek, ul. Bechiego 2, pokój nr 14B, tel. 600 853 765
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian