Karta informacyjna 531/2018

  • Nr karty/rok 531/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji fermy indyków w ilości przekraczającej 210 DJP, zlokalizowanej w m. Kaczkowo 18, gm. Gniewkowo
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Udzielenie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gniewkowo, powiat inowrocławski, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.1.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 19.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 19.06.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 121/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian