Karta informacyjna 532/2018

  • Nr karty/rok 532/2018
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji
  • Temat dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2007 r., WSRiRW.III.AD/6618-54/05/06/07, udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Brodnica.
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wygaszenie decyzji – pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Brodnica, kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7222.10.2018/MB
  • Dokument wytworzył Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica
  • Data dokumentu 28.06.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian