Karta informacyjna 534/2017

  • Nr karty/rok 534/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód z rzeki Noteci – numer ewidencyjny działki 567/1, obręb Zamość, gmina Szubin dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie- Bydgoszcz-Cotoń”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Szubin, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.78.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Jacek Weretelnik
  • Data dokumentu 01.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian