Karta informacyjna 534/2020

  • Nr karty/rok 534/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy ul. Ligi Polskiej 8 (dz. nr 39/4 obręb 59) w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.67.2020
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 20.07.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.07.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 507/2020
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian