Karta Informacyjna 537/2017

  • Nr karty/rok 537/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Zwiększenie produkcji prosiąt, zużycie materiałów, surowców, energii
  • Nazwa dokumentu Decyzja – nieistotna zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza
   Ochrona wód
   Ochrona powierzchni ziemi
   Gospodarka odpadami
   Inne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Krąplewice, gmina Jeżewo, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.2.3.2017
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.07.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 115, tel. 56 621 58 72
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 207/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 04.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian