Karta informacyjna 54/2020

  • Nr karty/rok 54/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do chowu i hodowli trzody chlewnej zlokalizowanej na terenie Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Lucim 103, 86-013 Mąkowarsko, gm. Koronowo
  • Obszar, którego dokument dotyczy Lucim, gmina Koronowo, powiat bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.8.2019
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 26.09.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian