Karta informacyjna 543/2017

  • Nr karty/rok 543/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Pobór wód z rzeki Mątawy – numer ewidencyjny działek: 84, obręb Sartowice oraz 115, obręb Święte, gmina Świecie dla potrzeb realizacji zadania pn. „Budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe MarzyŚwiecie- Bydgoszcz-Cotoń”.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Świecie, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.93.2017
  • Dokument wytworzył GDDKiA – Pełnomocnik Zbigniew Szyszko
  • Data dokumentu 31.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 04.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 215, tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian