Karta informacyjna 543/2020

  • Nr karty/rok 543/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2006 r., znak: WSiR/DW-I-EB/6618/15/06 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.71.2014.AK udzielającej pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji – zakładu drobiu: kur niosek celem produkcji jaj wylęgowych przeznaczonych do wylęgu piskląt użytkowych [wariant produkcyjny A] i/lub produkcji mięsa drobiowego, brojlerów [wariant produkcyjny B], zlokalizowanej w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski.
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Kuczek, gm. Aleksandrów Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.28.2020
  • Dokument wytworzył J. i J. Cz. Gospodarstwo Rolne
  • Data dokumentu 20.07.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń (pokój 214)
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian