Karta Informacyjna 551/2017

  • Nr karty/rok 551/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Wniosek w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie gmina Chełmno, do urządzeń
   kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie oraz wygaszenie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 maja 2017 r., znak: ŚG-IW.
   7322.29.2017.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Osnowo Gmina Chełmno Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.92.2017
  • Dokument wytworzył Zakład Usług Miejskich Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 8, 86-200 Chełmno
  • Data dokumentu 28.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian