Karta informacyjna 559/2016

  • Nr karty/rok 559/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Bydgoszcz – Zarząd Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. na usunięcie drzewa.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa, rosnącego na nieruchomości nr 85, obręb 176, przy ul. Czerkaskiej 30 w Bydgoszczy.
  • Obszar, którego dokument dotyczy ŚG-III.7120.4.22.2016
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.22.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 06.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 06.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 412/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian