Karta informacyjna 560/2018 Decyzja – zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2013 r., znak: ŚG.IV.7222.9.2013.MC ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MD-proeco” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz na eksploatację Instalacji w gospodarce odpadami do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę oraz niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.

  • Nr karty/rok 560/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja – zmiana pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lipca 2013 r., znak: ŚG.IV.7222.9.2013.MC ze zm., udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla MD-proeco” Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz na eksploatację Instalacji w gospodarce odpadami do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne o zdolności przetwarzania ponad 3 tony na godzinę oraz niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, pow. bydgoski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.22.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.07.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215888
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 919/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.08.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian