Karta informacyjna 570/2018

  • Nr karty/rok 570/2018
  • Rodzaj dokumentu Projekt polityk, strategii, planów lub programów
  • Temat dokumentu Inne – zagospodarowanie przestrzenne województwa
  • Nazwa dokumentu Projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest narzędziem planowania przestrzennego koordynującym zamierzenia rozwojowe samorządu na szczeblu regionalnym. Zawartość planu wynika z art. 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy Nie dotyczy
  • Dokument wytworzył Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 12.04.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku ul. Bulwary im. Marsz. J. Piłsudskiego 5B 87-800 Włocławek tel. 54 231 55 18
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/projekt-planuzagospodarowania- przestrzennego-wojewodztwa-kujawskopomorskiego- wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 567/2018, 568/2018, 569/2018, 571/2018, 572/2018, 573/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian