Karta Informacyjna 571/2017

  • Nr karty/rok 571/2017
  • Rodzaj dokumentu Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Zawiadomienie w sprawie zmiany decyzji pozwolenia wodnoprawnego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r., znak: ŚG-IW.7322.109.2016, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego ENEA WYTWARZANIE Sp. z o. o., Świerże Górne, 26-900 Kozienice na szczególne korzystanie z wód obejmujące: piętrzenie wód rzeki Wdy za pomocą istniejącej zapory ziemnej; retencjonowanie wody w zbiorniku retencyjnym, zwanym Zbiornikiem Gródek; pobór wód zgromadzonych w Zbiorniku Gródek do elektrowni wodnej Gródek; korzystanie do celów energetycznych z wód rzeki Wdy.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gmina Drzycim, Gmina Jeżewo, Gmina Osie Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.94.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.09.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.09.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian