Karta informacyjna 571/2018

  • Nr karty/rok 571/2018
  • Rodzaj dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko
  • Temat dokumentu Inne – prognoza oddziaływania na środowisko dokumentu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego województwa
  • Nazwa dokumentu Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Dokument określa przewidywane skutki wpływu założeń projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa na środowisko, wynikające z realizacji planowanych przedsięwzięć; wskazuje również ewentualne sposoby ich uniknięcia oraz możliwe alternatywy
  • Obszar, którego dokument dotyczy województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy Nie dotyczy
  • Dokument wytworzył Wykonawca Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawskopomorskiego (osoba fizyczna)
  • Data dokumentu 28.03.2018
  • Dokument zatwierdził Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 12.04.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Rozwoju Regionalnego Plac Teatralny 2 87-100 Toruń tel. 56 62 18 528
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/projekt-planuzagospodarowania- przestrzennego-wojewodztwa-kujawskopomorskiego- wraz-z-prognoza-oddzialywania-na-srodowisko/
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 567/2018, 568/2018, 569/2018, 570/2018, 572/2018, 573/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.07.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Nie dotyczy
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian