Karta Informacyjna 572/2016

  • Nr karty/rok 572/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Bydgoszcz – Referatu Obsługi Finansowej i Technicznej Inwestycji Urzędu Miasta Bydgoszczy na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących na nieruchomości nr ew. 14/5, obręb 437, przy ul. Tadeusza Bora-Komorowskiego 2 w Bydgoszczy.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, Gmina Miasta Bydgoszcz , woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.4.49.2016
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 09.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 436/2016 (odniesienie do karty wniosku)
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.02.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian