Karta informacyjna 573/2020

  • Nr karty/rok 573/2020
  • Rodzaj dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2020 r., znak: ŚG-I-G.7241.18.2019/MB, zezwalająca na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Jeziora Wielkie, gm. Jeziora Wielkie, wydana dla “ECOSTREFA” Sp. z o. o. ul. Al. Niepodległości 648, lok 3, 81-854 Sopot.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Jeziora Wielkie, gm. Jeziora Wielkie, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.18.2019/MB
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 31.07.2020
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 31.07.2020
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 117. tel. 668409907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.08.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian