Karta Informacyjna 577/2017

  • Nr karty/rok 577/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o zmianę decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie decyzji – zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.15.2015.AMK, zmienionej decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.1.17.2016.AMK udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, na eksploatację Instalacji do produkcji sody i produktów sodopochodnych, składającej się z linii do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej, sody oczyszczonej, chlorku wapnia, mas chłonnych, wapna posodowego, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego SODA-MĄTWY w Inowrocławiu.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Inowrocław, pow. inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.1.12.2017
  • Dokument wytworzył CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
  • Data dokumentu 20.06.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.06.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pokój 214, tel. 56 6215841
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.09.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian