Karta informacyjna 58/2020

  • Nr karty/rok 58/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji do produkcji soli zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego CIECH Soda Polska S.A. w Janikowie przy ulicy Przemysłowej 30
  • Obszar, którego dokument dotyczy Janikowo, gmina Janikowo, powiat inowrocławski, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7221.9.2019
  • Dokument wytworzył Wnioskodawca
  • Data dokumentu 29.10.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.01.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian