Karta informacyjna 59/2016

  • Nr karty/rok 59/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza, ochrona wód, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami ochrona przed hałasem, inne
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016 r., znak: ŚG-I-W.7222.17.2015.AJ – tj. zmiana pozwolenia zintegrowanego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 roku, znak WSRiRW.III.HF/6618/50/07 ze zm. udzielonego w związku z eksploatacją Instalacji do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej ponad 500 ton na dobę lub w innych piecach o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton na dobę.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Ochrona powietrza,
   ochrona wód,
   ochrona powierzchni ziemi,
   gospodarka odpadami
   ochrona przed hałasem,
   inne
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bielawy, 88-192 Piechcin, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7222.17.2015.AJ
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 28.01.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 28.01.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 11/13, 87-100 Toruń, pok. 211, tel. 883 353 681
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 297/2015
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian