Karta Informacyjna 607/2017

  • Nr karty/rok 607/2017
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody - ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 53 sztuk drzew gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.), kolidujących z budową Przedszkola Miejskiego, parkingu i zagospodarowaniem teren wokół przedszkola, rosnących na nieruchomości nr 178 (obręb 30), przy ul. Grasera 1-3 w Toruniu,
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.66.2017
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń – Urząd Miasta Torunia, Wydział Środowiska i Zieleni, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń
  • Data dokumentu 20.07.2017
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian