Karta informacyjna 611/2017

  • Nr karty/rok 611/2017
  • Rodzaj dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Temat dokumentu Ochrona wód
  • Nazwa dokumentu Decyzja pozwolenie wodnoprawne
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Przejście dwutorową linią elektroenergetyczną napowietrzną 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń nad rzeką Wisłą w km 844+900, budowa linii elektroenergetycznej wraz z posadowieniem słupów oraz wykonanie robót związanych z budową obiektu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie następujących działek: 578/1, 575, 573, 572, 571, 570, 501, 502, 503 i 504 obręb Wielki Wełcz; 245, 158, 156, 205, 232, 206, 153, 198 i 154 obręb Mątawy zgodnie z postanowieniami decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 16 listopada 2016 r., znak: ZPU/71-419/88l/02/2016/mn, ZPU/71-419/40/02/2016/mn.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Gminy: Grudziądz, Nowe województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7322.68.2017
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 18.08.2017
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.08.2017
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, pok. 215. tel. 602 324 600
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 482/2017
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.10.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian