Karta informacyjna 611/2019

  • Nr karty/rok 611/2019
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia
  • Temat dokumentu Ochrona przyrody – ochrona terenów zieleni i zadrzewień
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 462, obręb3w Toruniu (ul. Lelewela)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, WojewództwoKujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.81.2019
  • Dokument wytworzył Gmina Miasta Toruń,Wydział Środowiska i Zieleni UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87 –100 Toruń
  • Data dokumentu 22.08.2019
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.08.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian