Karta informacyjna 625/2016

  • Nr karty/rok 625/2016
  • Rodzaj dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych instalacji do produkcji sody kalcynowanej lekkiej i ciężkiej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego JANIKOSODA przy ulicy Przemysłowej 30 w Janikowie należącej do CIECH Soda Polska S.A. z Inowrocławia
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.7.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 30.09.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 30.09.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 93/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian