Karta Informacyjna 626/2016

  • Nr karty/rok 626/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca osobom fizycznym na usunięcie drzew.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, rosnących w granicach nieruchomości, stanowiących pas drogowy ul. Szkolnej i Jaskółczej we Włocławku, kolidujących z budową budynku mieszkalnego.
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.1.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 18.04.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 18.04.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 502/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian