Karta Informacyjna 629/2016

  • Nr karty/rok 629/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów Gminie Miasta Włocławek z siedzibą przy ul. Zielony Rynek 11/13 we Włocławku
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew i 20m² powierzchni krzewów, rosnących na terenie nieruchomości nr 6/5, (Włocławek KM 38), położonej przy ul. Wienieckiej we Włocławku
   - wniosek wycofano
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.5.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 22.03.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 506/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian