Karta informacyjna 633/2019

  • Nr karty/rok 633/2019
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń – Miejskiemu Zarządowi Dróg na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 210, 212, 213, 216 obręb 4 w Toruniu (ul. Grudziądzka)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Gminy Miasta Toruń – Miejskiemu Zarządowi Dróg wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr 210, 212, 213, 216 obręb 4 w Toruniu (ul. Grudziądzka)
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, Województwo Kujawsko-Pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.56.2019
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 02.08.2019
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 02.08.2019
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 368/2019
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.09.2019
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian