Karta informacyjna 64/2016

  • Nr karty/rok 64/2016
  • Rodzaj dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza Ochrona wód Ochrona powierzchni ziemi Ochrona przed hałasem Ochrona przed polami elektromagnetycznymi Ochrona kopalin
  • Nazwa dokumentu Postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie wydania zgody na zamknięcie oraz decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia Izolowanego Składowiska Osadów (ISO) przy ulicy Elektrycznej w Bydgoszczy, zarządzanego przez Infrastrukturę Kapuściska S.A. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz.
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
   Wprowadzanie ścieków
   Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
   Wytwarzanie odpadów
  • Obszar, którego dokument dotyczy Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-G.7241.2.2016/MB
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 26.02.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 26.02.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, pok. 114 tel. 668 409 907
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.02.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian