Karta informacyjna 642/2016

  • Nr karty/rok 642/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Dróg na usunięcie krzewów
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie krzewów, rosnących na terenie nieruchomości położonej we Włocławku, przy ul. Kaliskiej 108, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 19/12 (Włocławek KM 73).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.22.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 09.05.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 09.05.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 523/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.03.2017
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian