Karta informacyjna 644/2018

  • Nr karty/rok 644/2018
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Toruń na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nr: 659 (obręb 43) przy ul. Polnej, 150 (obręb 1) przy ul. św. Józefa, 113/2 (obręb 76) przy ul. Włocławskiej, 311/3 (obręb 32) przy ul. Storczykowej, 755 (obręb 10) przy ul. Grudziądzkiej, 749 (obręb 10) przy ul. Legionów, 267 (obręb 9) przy ul. Matejki, 212/1 (obręb 5) przy ul. Asnyka, 405 (obręb 61) przy ul. Turystycznej w Toruniu
  • Obszar, którego dokument dotyczy Toruń, Gmina Miasta Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.1.48.2018
  • Dokument wytworzył Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data dokumentu 24.07.2018
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 24.07.2018
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 471/2018
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 19.09.2018
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian