Karta informacyjna 644/2020

  • Nr karty/rok 644/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne – zmiana oznaczenia prowadzącego instalację
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2013 r. znak: ŚG-IV.7222.8.2013.MC ze zm. na eksploatację instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych lub biologicznych: organicznych substancji chemicznych, tj. instalacji do produkcji estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych, zlokalizowanej w miejscowości Kałdus gm. Chełmno
  • Obszar, którego dokument dotyczy Chełmno, powiat chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.1.25.2020
  • Dokument wytworzył PS-Bioenergia Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 9/11, 00-094 Warszawa
  • Data dokumentu 23.09.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.10.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian