Karta informacyjna 648/2020

  • Nr karty/rok 648/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek
  • Temat dokumentu Inne wynikające z art. 215 Poś
  • Nazwa dokumentu Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zmiana decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2007 r., znak: WSRiRW/DW-I-EB/6618/2/07 zmienionej decyzją z dnia 15 lutego 2016 r., znak: ŚG-IV.7222.48.2014.AK, na prowadzenie instalacji – zakładu do chowu brojlerów, zlokalizowanej w miejscowości Wiktoryn 29, gmina Waganiec, powiat Aleksandrów Kujawski
  • Obszar, którego dokument dotyczy m. Wiktoryn, gm. Waganiec, pow. Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-I-P.7222.2.33.2020
  • Dokument wytworzył I. O. Gospodarstwo Rolne Chów Drobiu
  • Data dokumentu 03.08.2020
  • Dokument zatwierdził Nie dotyczy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Nie dotyczy
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.10.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian