Karta informacyjna 654/2016

  • Nr karty/rok 654/2016
  • Rodzaj dokumentu Decyzja
  • Temat dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
  • Nazwa dokumentu Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zezwalająca Gminie Miasta Włocławek – Miejskiemu Zarządowi Usług Komunalnych i Dróg na usunięcie drzew
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie, rosnących na terenie nieruchomości przy ul. Traugutta 8 we Włocławku, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 80/17 (Włocławek KM 51).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, Gmina Miasta Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy ŚG-III.7120.3.47.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska
  • Data dokumentu 13.06.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 13.06.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 546/2016 (odniesienie do karty wniosku)
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.03.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian