Karta informacyjna 657/2016

  • Nr karty/rok 657/2016
  • Rodzaj dokumentu Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych
  • Temat dokumentu Ochrona powietrza
  • Nazwa dokumentu Zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych dla instalacji Tłoczni Gazu i SSRP Włocławek zlokalizowanej w miejscowości Gąbinek, gm. Lubanie, powiat włocławski, należącej do Systemu Gazociągów Tranzytowych „EUROPOL GAZ” S.A. z siedzibą przy ulicy Topiel 12 w Warszawie
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Zezwolenie na emisję dwutlenku węgla dla ww. instalacji
  • Obszar, którego dokument dotyczy Strefa kujawsko-pomorska, miasto Włocławek
  • Znak sprawy ŚG-I-W.7225.9.2016
  • Dokument wytworzył Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  • Data dokumentu 20.10.2016
  • Dokument zatwierdził Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Data zatwierdzenia dokumentu 20.10.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Środowiska, 87-100 Toruń, ul. Targowa 13/15, pok. 213
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu
  • Czy dokument jest ostateczny tak
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie 152/2016
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.11.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian